Tag Archive: צו הגנה

באילו נסיבות ניתן להוציא צו הרחקה כנגד בן משפחה אלים?

אלימות במשפחה

דרגו את הכתבה! בשנים האחרונות אנו עדים למקרים רבים של אלימות במשפחה. התופעה הפכה לשכיחה בחברה הישראלית, ולכן גם המחוקק וכל הערכאות המשפטיות עוסקים ודנים בנושא זה באופן תכוף. צו הרחקה כנגד בן משפחה אלים נועד להגן על שאר בני…
Read more