עבירות אלימות

עבירות אלימות

עבירות אלימות

למעשה, תחת המונח עבירות אלימות מצויים מקרים רבים ומגוונים שלגביהם ראה המחוקק חשיבות ביצירת הגנה, ענישה והרתעה. יחד עם זאת, בין אם מדובר באלימות המתקיימת בתוך המשפחה, תקיפה קלה יחסית, גרימת מוות ברשלנות ועד רצח – אלו הן עבירות פליליות. כלומר, כנגד החשודים בהן יינקטו הליכים כדוגמת חקירה משטרתית, מעצר והארכת מעצר, הוצאת צו הרחקה ועיכוב יציאה מהארץ. בנוסף לכך, במידה שתמליץ המשטרה על העמדה לדין והפרקליטות תחליט על כך, יחל משפטו של הנאשם אשר עלול להוביל לתקופות מאסר ממושכות.

סוגים שונים עבירות אלימות

כאמור, קיימת שורה ארוכה של עבירות אלימות מדרגות חומרה שונות. להלן מספר דוגמאות:

  • ·         ניסיון לרצח – עבירה זו מוגדרת כמעשה או הימנעות ממעשה מתוך כוונה להביא למוות, וכשהדבר עשוי היה לסכן חיים. הענישה המקסימאלית על עבירה זו עומדת על 20 שנות מאסר בפועל.
  • ·         רצח – ההגדרה של עבירה זו היא גרימה למוות בכוונה תחילה, וכן גרימה של מוות תוך כדי ביצוע עבירות אחרות מתוך מטרה לברוח או להימלט. הענישה במקרה זה עומדת על מאסר עולם, שבישראל הינה 25 שנים בפועל.
  • ·         הריגה – מדובר במחדל או במעשה המביאים למוות, ולגביהם הענישה המקסימאלית עומדת על 20 שנות מאסר.
  • ·         איומים ברצח – אם הנאשם גרם לכך שאדם אחר יקבל איומים כתובים על רצח, וגם ידע מה כתוב במסמך, יוטל עליו עונש מרבי של 7 שנות מאסר.

עבירות אלימות נוספות

מלבד האמור לעיל קיימת עוד קשת רחבה של עבירות אלימות בעלות סיווגים שונים, ועל השכיחים שבהם נמנים תקיפות ואלימות במשפחה. עבירות תקיפה מתחלקות לקטגוריות שונות על פי דרגות החומרה, אשר מתחילות בתקיפת סתם שהעונש עליה עומד על שנתיים מאסר. בהמשך עולה המדרג לתקיפה הגורמת חבלה של ממש שהענישה עליה 3 שנות מאסר, ותקיפה לצורך ביצוע עבירה או התנגדות למעצר שהענישה עליה גם היא 3 שנים. בהמשך, תקיפה של עובד ציבור מחייבת בעונש מרבי של 5 שנות מאסר, וגרימת חבלה חמורה עלולה להוביל במקרים מסומים ל- 7 שנים. לבסוף, תקיפה בנסיבות מחמירות בהן חבר יותר מאדם אחד לביצוע העבירה כרוכה בעונש כפול בהתאם למתואר לעיל. בנוסף לכך, חשוב לדעת כי עבירות אלימות הנעשות בתוך המשפחה נחשבות אף הן לנסיבות מחמירות, כאשר בן משפחה מוגדר בתור בן הזוג, חסר ישע או קטין המצויים באחריותו של הפוגע. יחד עם זאת, בכל הקשור לעבירות אלימות במשפחה נוספים עוד מעשים שאינם כוללים בהכרח פגיעה פיזית, כדוגמת אלימות מילולית, כלכלית, הטרדות ומעקב.

אלימות נגד קשישים

לאור התגברות מקרי האלימות שמופנים נגד קשישים ויכולתם המועטת להגן על עצמם, מתייחסים כיום בתי המשפט בחומרה יתרה למעשים אלו. ההחמרה מתבטאת גם בתיקון שהוכנס לפני כ- 7 שנים לחוק העונשין, לפיו דינה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש לקשיש שגילו עולה על 65 שנים הוא 5 שנות מאסר. כמו כן, לפי התיקון אין לבית המשפט אפשרות להורות, גם אם ירצה בכך, שכל תקופת המאסר תהיה על תנאי. המשמעות היא כי תוקפי קשישים צפויים למאסר בפועל בכל מקרה.

עורכי דין לעבירות אלימות

חשוב להבין כי לצד הגישה המחמירה כלפי עבירות אלימות, הבחינה נעשית על פי הנסיבות הספציפיות של כל אדם ומקרה. כלומר, עו"ד פלילי מיומן עשוי בהחלט להציג נסיבות מקלות הקשורות לעצם המקרה, מצבו הנפשי של האדם, עברו הפלילי, הבעת חרטה על מעשים, הגנה עצמית ועוד. טיעונים אלו המלווים בראיות ועדויות עשויים בהחלט להוביל להפחתת העונש, ולעיתים אף לזיכוי או להחלטה על גניזת כתב האישום.

צוות האתר - עו"ד לעבירות אלימות

צוות האתר מביא לכם הקוראים, מידע על הפן המשפטי של עבירות אלימות - באמצעות עו"ד לעבירות אלימות מובילים. ניתן ליצור איתנו קשר לייעוץ ראשוני!

More Posts