העונש על עבירות אלימות ותקיפה

כמו בעבירות אחרות, גם בעבירות אלימות ישנן דרגות שונות, אשר מטופלות בהתאם לחומרתן. גם כאן, בדומה לעבירות אחרות, ככל שמעשיו של הנאשם חמורים יותר, כך העונש יהיה בהתאם.

בחוק קיימים מספר סעיפי תקיפה.
  • תקיפה סתם: תקיפה שלא גורמת לחבלה לקרבן והעונש עליה הוא עד שנתיים מאסר.
  • תקיפה הגורמת חבלה ממשית: עבירה בדרגת תקיפה בינונית, הגורמת לפציעה לקרבן, שנזקק לטיפול רפואי. העונש על עבירה זו הוא עד שלוש שנות מאסר.
  • תקיפה בנסיבות מחמירות: מדובר על תקיפה בדרגה גבוהה, אשר יכולה להיות מורכבת מתקיפה סתם או תקיפה הגורמת חבלה של ממש, במהלכה היו נוכחים שני אנשים או יותר שחברו יחדיו לביצוע התקיפה. העונש על עבירה זו – כפל העונש הקבוע לעבירה. יש לציין שתקיפה בנסיבות מחמירות תקפה גם כאשר היא מבוצעת נגד בן משפחה או בן/בת זוג.

האם ניתן לקבל הקלה בעונש מבית המשפט?

במסגרת השיקולים להקלה בעונש, ייקח בית המשפט בחשבון את הזמן שחלף מאז שעבר כל נאשם עבירה קודמת בפעם האחרונה (עבר פלילי). בדרך כלל אף מצבו המשפחתי של הנאשם יילקח בחשבון, וכמובן הזמן שחלף מעת ביצוע העבירה ועד למועד כתב האישום.

צוות האתר - עו"ד לעבירות אלימות

צוות האתר מביא לכם הקוראים, מידע על הפן המשפטי של עבירות אלימות - באמצעות עו"ד לעבירות אלימות מובילים. ניתן ליצור איתנו קשר לייעוץ ראשוני!

More Posts

Leave a Comment

האימייל לא יוצג באתר.