Monthly Archive: מרץ 2016

מתי לשוטרים מותר להשתמש בטייזר?

שימוש באקדח הטייזר הפך לשמיש וזאת כאמצעי ריסון בידי המשטרה, אשר פרסמה נהלים לשימוש בו. למשל, חייב לעבור הכשרה והסמכה לשימוש בטייזר ולהפעיל אותו רק במצבים מסוימים. לפרטים נוספים לחצו עורך דין פלילי צוות האתר – עו"ד לעבירות אלימותצוות האתר…
Read more