Monthly Archive: אפריל 2016

מהן ההשלכות על תקיפת בן זוג וכליאתו?

אלימות במשפחה

במקרים של אלימות כנגד בת הזוג, אם כתב האישום מונה מספר עבירות שונות חמורות, הרי שהוא מעיד על חומרת הנסיבות של ביצוע העבירה. כניסה של עו"ד פלילי לתמונה כבר בשלב החקירה הראשונית, בהחלט עשויה לסייע לכם להתמודד עם החשדות שיוטחו…
Read more