עבירות תקיפה

עבירות תקיפה
עבירות תקיפה

עבירות תקיפה

במטרה להגן על אזרחי ותושבי המדינה קבע המחוקק עונשים על מעשים ופעולות המוגדרים בתור עבירות תקיפה. למעשה, מדובר בקשת רחבה של מעשים קלים עד חמורים המסווגים לפי קטגוריות שונות, וזאת על מנת להקיף מכלול נרחב ככל האפשר ולספק הגנה לאזרחים. חשוב להבין, שאדם החשוד בעבירות תקיפה עשוי למצוא את עצמו בפני פתיחת תיק פלילי, חקירה משטרתית, מעצר, הליכים משפטיים וענישה קשה.

מהן עבירות תקיפה

חוק העונשין עוסק בעבירות תקיפה על סוגיהן השונים ומגדיר תקיפה כנגיעה, הכאה, דחיפה או הפעלה של כוח בכל דרך אחרת ללא הסכמת הצד השני, או לאור הסכמה שהושגה ברמייה. כמו כן, נקבע כי העבירה איננה חייבת לכלול מגע ישיר בין גוף התוקף לקורבן, והיא תופסת גם לגבי שימוש עקיף באמצעים העלולים להסב אי נוחות או נזק כמו חשמל, אור, חום וכל חומר או כלי אחר.

סוגי עבירות תקיפה

כאמור, חוק העונשין מסווג את עבירות התקיפה למספר קטגוריות:

  • ·         תקיפת סתם – זוהי הקלה ביותר מבין עבירות התקיפה, אשר נחשבת לסוג עוון והענישה עליה עומדת על 2 שנות מאסר לכל היותר.
  • ·         תקיפה הגורמת חבלה של ממש – זוהי עבירה הנדונה בסעיף 380 לחוק, וכוללת מקרים בהם התקיפה הובילה לנזקים גופניים ממשיים שהוכחו על ידי מסמכים רפואיים ותיעודים שונים. מדובר בעבירה חמורה יותר אשר העונש עליה עומד על 3 שנות מאסר לכל היותר.
  • ·         תקיפה של עובד ציבור – המחוקק ראה לנכון לאפשר לעובדי ציבור למלא את תפקידם באופן ישר והגון, מבלי שייאלצו להיכנע לאיומים על שלומם. על כן, נקבע עונש חמור יחסית של תקיפת עובד ציבור בשעה שהוא ממלא את תפקידו, העומד על 5 שנות מאסר.
  • ·         תקיפה שגורמת לחבלה חמורה – קיים הבדל מהותי בחומרת ההתייחסות והענישה בכל הקשור לדרגת הפגיעה שנגרמה כתוצאה מהתקיפה. בעיקרון, חבלה חמורה היא זו המסכנת באופן מהותי את בריאות או נוחיות הקורבן, כולל בין היתר פגיעות קבועות וקשות ומומים בגוף. הענישה במקרה זה עומדת על 7 שנות מאסר לכל היותר.
  • ·         תקיפות הקשורות לאירועים אחרים – מדובר בין היתר בתקיפות שהתבצעו לצורך גניבה, עבירות מסוג פשע, התנגדות למעצר וללכידה. העונשים משתנים בהתאם לנסיבות האישום אך באופן כללי הענישה עומדת על 3 שנות מאסר.
  • ·         תקיפה בנסיבות מחמירות – עסקינן במקרים בהם התקיפה התבצעה על ידי יותר מאדם אחד, או כנגד קטינים, חסרי ישע ובני משפחה. עקב הנסיבות החמורות של המקרה מוכפל עונשיהן של העבירות, כך שהעונש על תקיפת סתם יעמוד על 4 שנות מאסר במקום שנתיים.
  • ·         תקיפה הגורמת חבלה חמורה ומערבת נשק – מדובר בין היתר בסכין, אקדח, רובה וכל נשק קר או חם על פי הגדרות החוק. במקרה שנעשה שימוש בנשקים אלו במהלך תקיפה שהובילה לחבלה חמורה, יעמוד העונש על 14 שנות מאסר לכל היותר.

שיקולי ענישה

חשוב להבין כי העונשים המצוינים לעיל מהווים את תקופות המאסר המקסימליות שניתן לבית המשפט לפסוק, כך שלעתים קרובות מתקבלות פסיקות מקלות יותר. יחד עם זאת, לאור תופעת האלימות הגוברת במדינה קיימת מגמת החמרה בענישה, ובפרט כאשר מדובר במקרים קשים. על כן, חשוב מאוד לפנות לליווי מטעם עורך דין פלילי עוד בתחילת הליכי החקירה, ובמידה שהתיק מגיע לבית המשפט להסתייע בייצוג המשפטי על מנת להעלות טיעונים מקלים. לדוגמה, עורך הדין עשוי להציג נסיבות משפחתיות ואישיות מקלות, לערער על עצם הגדרת התקיפה במקרה זה, להביא עדויות להגנה עצמית, לסתור את טענות הזנק שמעלה הצד השני, ובמידת הצורך להנחות את לקוחו להבעת חרטה על המעשים. כל אלו עשויים להוות חלק משמעותי משיקולי בית המשפט בבואו לפסוק את הדין.

צוות האתר - עו"ד לעבירות אלימות

צוות האתר מביא לכם הקוראים, מידע על הפן המשפטי של עבירות אלימות - באמצעות עו"ד לעבירות אלימות מובילים. ניתן ליצור איתנו קשר לייעוץ ראשוני!

More Posts