Tag Archive: אלימות מילולית

האם ניתן להתמודד עם אלימות משטרתית בעת מעצר?

שוטרים צריכים, בין היתר, לעצור חשודים במסגרת תפקידם. אנחנו לומדים שלא פעם, מפעילים השוטרים כוח מילולי או פיזי מופרז לעבר האדם שהם אמורים לעצור או כלפי החשוד, גם אם לא ביצע נגדם פעולה שהצדיקה את ההסלמה. מקרי האלימות המשטרתית עולים…
Read more